TAC Cone Beam 3D

TAC Cone Beam 3D është një metodë moderne diagnostikuese që ju lejon të riprodhoni imazhe tre-dimensionale të kafkës (ose disa prej zonave të saj) me anë të rrezatimit të fituar me një rotacion të vetëm 360 ° të kompleksit tubë- detektorë dhe të përpunuar nga një kompjuter . TAC Cone Beam 3D është bërë gjithnjë e më e rëndësishme në planifikimin e trajtimit dhe diagnozën në stomatologjinë implantare, në fushat e kirurgjisë orale, endodontikës dhe ortodontikës.